Przejdź do treści

Relacja z budowy [24.10.2022]

Nowa aktualizacja postępu prac budowlanych na Osiedlu Kędzierskiego:
Etap III:

  • zaczęliśmy murowanie fundamentów w budynku E, startując tym samym budowę tego etapu

Etap II:

  • zakończyliśmy montaż okien w budynkach C i D
  • układamy ocieplenie w budynku C
  • kończymy instalację elektryczną i wod-kan w budynkach C i D
  • zaczynamy układanie ogrzewania w budynku C

Etap I:

  • zakończyliśmy rozprowadzanie sieci i przyłączy wod-kan
  • zakończyliśmy rozprowadzanie sieci i przyłączy gazu
  • zakończyliśmy rozprowadzanie przyłączy prądu
  • układamy podbudowę drogi wewnętrznej
  • kontynuujemy pracę nad zagospodarowaniem terenu